Quản lí văn bản điều hành Sản phẩm

Dịch vụ triển khai một cửa điện tử nguồn mở

Đối với phiên bản Một cửa điên tử nguồn mở theo theo Dự án Hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện một số sản phẩm phần mềm nguồn mở theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, chúng tôi cung cấp các dịch vụ triển khai đính kèm như sau:

STT

Mã dịch vụ

Tên dịch vụ

Mô tả

1 MC_TKVH Triển khai vận hành
  • Cài đặt phần mềm
  • Nhập liệu ban đầu
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Hỗ trợ vận hành thời gian đầu
  • Thời gian:

Dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết

Hệ thống một cửa điện tử

Chi tiết

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

 Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

  1. Giới thiệu
  2. Chức năng
  3. Đặc tính kỹ thuật
  4. Đơn vị đã triển khai

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (UniOffice) được xây dựng với mục tiêu tin học hóa công tác quản lý, soạn thảo, xử lý văn bản và hồ sơ công việc của các Cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời trợ giúp có hiệu quả để lãnh đạo có thể dễ dàng chỉ đạo, giao việc, theo dõi tình hình xử lý công việc... Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ đắc lực cho các chuyên viên trong việc xử lý các công việc hằng ngày.

Chi tiết

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013