Khách hàng đánh giá

Ông Phạm Kim Sơn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng đã triển khai vận hành phần mềm UniOffice (hay còn gọi là Phần mềm " Văn phòng không giấy") hơn 3 năm qua tại 30 Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện thuộc Thành phố. Những kết quả mang lại cho thấy UniOffice thật sự là công cụ hữu ích trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc hàng ngày trong các cơ quan quản lý nhà nước. Với phần mềm UniOffice, lãnh đạo có thể chỉ đạo, điều hành cũng như giám sát các hoạt động của toàn cơ quan mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, UniOffice còn giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí sở hữu và vận hành rất đáng kể, đồng thời tăng cường tính phối hợp giữa các bộ ph

Chi tiết

Ông Phan Xuân Vũ - Giám đốc sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Sau khi triển khai phần mềm UniOffice, việc trao đổi công tác giữa các phòng chuyên môn và với các đơn vị trực thuộc Sở trở nên nhanh chóng, thuận tiện, sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, các phòng được chuyên viên tiếp nhận, triển khai thực hiện kịp thời, từ đó hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. Với đầu tư ban đầu thấp vì UniOffice được phát triển trên nền mã nguồn mở, phần mềm này còn giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả điều hành và triển khai sâu rộng các nhiệm vụ của ngành trong điều kiện các đơn vị trực thuộc có trụ sở tại nhiều nơi.

Chi tiết

Ông Trần Chí Nghĩa - Phó tổng giám đốc công ty Danafood

Với môi trường kinh tế cạnh tranh như hiện nay, việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc luôn là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. Phần mềm UniOffice cung cấp các chức năng thiết thực về xử lý công việc, quản lý và điều hành trên môi trường web với kho tài nguyên tập trung vô cùng tiện lợi, giúp cho guồng công việc không bị gián đoạn, lãnh đạo vẫn có thể bao quát và ra quyết định kịp thời trong khi luôn luôn di chuyển. Với phần mềm UniOffice, chi phí đầu tư thấp nhưng mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành t

Chi tiết

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013