THÁNG 8/2015: TRIỂN KHAI PHÂN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Sau thời gian thử nghiệm đạt yêu cầu, Đại học Thái Nguyên đã chính thức triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành Unioffice vào công tác quản lý - điều hành hoạt động của đơn vị mình. Yêu cầu hạ tầng đơn giản, phần mềm thân thiện dễ sử dụng, chi phí hợp lý là các điều kiện tiên quyết cho các lần triển khai thành công này.

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013