THÁNG 7/2015: TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH CHO BÌNH THUẬN

Sau khi triển khai và hỗ trợ các đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Bình Thuận đưa phần mềm Quản lý văn bản và điều hành vào vận hành ổn định, bước đầu đã có những biến chuyển đáng kể về hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành. Năm 2015, Unitech đã thực hiện tích hợp ứng dụng chữ ký số vào phần mềm này để nâng cao mức độ tin học hóa quản lý nhà nước, nâng cao tính an toàn và tin cậy trong công tác quản lý và điều hành, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013