THÁNG 6/2015: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI MỞ RỘNG VÀ LIÊN THÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN, HỖ TRỢ ĐIỀU HÀNH TẠI THÁI NGUYÊN

Trong năm 2015, Unitech đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tiếp tục triển khai mở rộng phần mềm Quản lý văn bản đi đến, hỗ trợ điều hành cho các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng đã triển khai liên thông văn bản cho tất cả các đơn vị của Thái Nguyên chưa và đã đưa phần mềm này vào sử dụng từ năm 2013 đến nay.

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013