Tháng 5/2014: Triển khai mở rộng Hệ thống quản lý văn bản đi đến và hỗ trợ điều hành cho tỉnh Thái Nguyên

Sau một thời gian thí điểm Hệ thống quản lý văn bản đi đến và hỗ trợ điều hành tại 07 đơn vị, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định triển khai mở rộng thêm cho 12 đơn vị quản lý nhà nước là các Huyện và các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Với sự hỗ trợ đắc lực của phần mềm đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị được triển khai.

trangchu thainguyen

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013