Unitech triển khai Hệ thống Một cửa điện tử tại Gia Lai

Quý III năm 2013, Unitech đã cung cấp phần mềm Một cửa điện tử dùng chung cho tỉnh Gia Lai đồng thời cung cấp thiết bị và triển khai vận hành Mô hình Một cửa điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Huyện Chư Prông, Kbang, Đak Pơ.

Dak Po

Việc triển khai phần mềm Một cửa điện tử sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận được với chính quyền, tạo ra môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và minh bạch hơn tại các cơ quan nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ công dân/tổ chức. Đây sẽ tiền đề để tỉnh Gia Lai nhân rộng mô hình Một cửa điện tử đến tất cả các Sở ngành, Huyện, Thị xã, Thành phố trong thời gian đến.

 

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013