Dịch vụ triển khai một cửa điện tử nguồn mở

Đối với phiên bản Một cửa điên tử nguồn mở theo theo Dự án Hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện một số sản phẩm phần mềm nguồn mở theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, chúng tôi cung cấp các dịch vụ triển khai đính kèm như sau:

STT

Mã dịch vụ

Tên dịch vụ

Mô tả

1 MC_TKVH Triển khai vận hành
 • Cài đặt phần mềm
 • Nhập liệu ban đầu
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Hỗ trợ vận hành thời gian đầu
 • Thời gian:
  •    Cấp Huyện: 2 tuần
  •    Cấp Sở: 1 tuần
2 MC_HTKT Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hỗ trợ kỹ thuật khi có sự cố
 • Cài đặt lại hệ thống trong trường hợp máy chủ bị hỏng
 • Cập nhật bản vá lỗi/ nâng cấp
 • Thời gian: 1 năm
3 MC_HTSD Hỗ trợ sử dụng
 • Giải đáp các thắc mắc của người sử dụng sau một thời gian vận hành
 • Hình thức: tập trung
 • Thời gian: 1 ngày
4 MC_CĐ Cài đặt hệ thống
 • Cài đặt hệ thống phần mềm
5 MC_HOST1 Hosting tại Unitech
 • Cung cấp hạ tầng để Hosting ứng dụng một cửa điện tử
 • Thời gian: 1 năm
 • Dung lượng tối đa: 5GB.
6 MC_HOST2 Hosting tại Unitech và Hỗ trợ kỹ thuật
 • Cung cấp hạ tầng để Hosting ứng dụng một cửa điện tử
 • Hỗ trợ kỹ thuật khi có sự cố
 • Cài đặt lại hệ thống trong trường hợp máy chủ bị hỏng
 • Cập nhật bản vá lỗi/ nâng cấp
 • Thời gian: 1 năm
 • Dung lượng tối đa: 5GB.
7 MC_PT Gói phát triển theo yêu cầu
 • Nâng cấp phần mềm, bổ sung chức năng, tính năng theo yêu cầu

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá!

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013