Dịch vụ công trực tuyến

 1. Giới thiệu
 2. Dịch vụ công đã triển khai
 3. Đơn vị đã triển khai

Dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 3, mức 4 cung cấp cho công dân/ tổ chức thông qua việc thiết lập và quản lý các Biểu mẫu điện tử (E-Form) . E-Form được thiết kế theo đúng các biểu mẫu thủ tục hành chính để công dân/ tổ chức điền thông tin đăng ký dịch vụ hành chính.

Hệ thống cho phép công dân/ tổ chức điền thông tin vào E-Form một cách trực tuyến trên website cung cấp dịch vụ công hoặc tải các E-Form về máy trạm có kết nối internet để điền và đăng ký dịch vụ.

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến cung cấp các chức năng tiếp nhận các E-Form đã được điền thông tin, đưa vào quy trình xử lý và quản lý các thông tin liên quan đến từng lĩnh vực dịch vụ hành chính công.

 • isoBiểu mẫu điện tử (E-Form)
 • Tiếp nhận hồ sơ
 • Luân chuyển xử lý hồ sơ
 • Trả kết quả
 • Quản lý thông tin hồ sơ
 • Tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ
 • Báo cáo thống kê
 • Tìm kiếm

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 • Cấp phù hiệu xe taxi
 • Cấp phù hiệu tuyến cố định
 • Cấp phù hiệu xe hợp đồng
 • Cấp phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch
 • Đăng ký Ngừng phuơng tiện tuyến vận tải hành khách cố định
 • Đăng ký Ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định
 • Đăng ký Bổ sung xe (không tăng nốt) tuyến vận tải hành khách cố định
 • Đăng ký Thay thế xe tuyến vận tải hành khách cố định
 • Cấp giấy phép kinh doanh vận tải (lần bổ sung ngành nghề)
 • Đăng ký Khai thác thử vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
 • Cấp phép xe tập lái
 • Cấp đổi Giấy phép lái xe đến hạn đổi hoặc mất
 • Cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ

Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông

 • Cấp giấy dịch vụ chuyển phát thư
 • Xác nhận dịch vụ chuyển phát thư
 • Cấp giấy chấp thuận họp báo
 • Cấp phép truyền hình vệ tinh
 • Cấp phép xuất bản bản tin
 • Đăng ký thay đổi địa điểm đặt VPĐD cơ quan báo chí tại TP Đà Nẵng
 • Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Lĩnh vực Văn hóa - Du lịch

 • Cấp chứng nhận hạng cơ sở lưu trú
 • Cấp phép tổ chức lễ hội
 • Cấp phép hoạt động vũ trường
 • Tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật
 • Cấp phép công diễn nghệ thuật, thời trang
 • Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ
 • Cấp biển hiệu cơ sở du lịch đạt chuẩn
 • Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
 • Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành

Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ

 • Đăng ký kiểm định phương tiện đo
 • Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực Đầu tư

 • Cấp chứng nhận đầu tư trong nước ngoài KCN
 • Cấp chứng nhận đầu tư cho chi nhánh VP đại diện có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực Thương mại - Kinh doanh

 • Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
 • Cấp phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
 • Cấp phép KD bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu
 • Cấp phép KD bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) thuốc lá
 • Đăng ký Hộ kinh doanh cá thể

Lĩnh vực Xây dựng

 • Đăng ký Cấp phép xây dựng

Lĩnh vực Nội vụ

 • Tiếp nhận, thỏa thuận công chức đến công tác tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện
 • Thuyên chuyển cán bộ, công chức thuộc thành phố đến các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố
 • Tiếp nhận các đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực đến hợp đồng làm việc tại các đơn vị
 • Điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế thành phố
 • Dịch vụ thành lập, giải thể, sáp nhập các Hội

Lĩnh vực Y tế

 • Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh
 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh
 • Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa
 • Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa
 • Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền
 • Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người Việt Nam
 • Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
 • Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
 • Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn đã cấp với thời hạn 05 năm
 • Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
 • Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế
 • Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng
 • Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng
 • Sở Nội vụ Đà Nẵng
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng
 • Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng
 • Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng
 • Sở Công Thương Đà Nẵng
 • UBND Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 • Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013