Ông Trần Chí Nghĩa - Phó tổng giám đốc công ty Danafood

Với môi trường kinh tế cạnh tranh như hiện nay, việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc luôn là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. Phần mềm UniOffice cung cấp các chức năng thiết thực về xử lý công việc, quản lý và điều hành trên môi trường web với kho tài nguyên tập trung vô cùng tiện lợi, giúp cho guồng công việc không bị gián đoạn, lãnh đạo vẫn có thể bao quát và ra quyết định kịp thời trong khi luôn luôn di chuyển. Với phần mềm UniOffice, chi phí đầu tư thấp nhưng mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành tại công ty.

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013