Ông Phan Xuân Vũ - Giám đốc sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Sau khi triển khai phần mềm UniOffice, việc trao đổi công tác giữa các phòng chuyên môn và với các đơn vị trực thuộc Sở trở nên nhanh chóng, thuận tiện, sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, các phòng được chuyên viên tiếp nhận, triển khai thực hiện kịp thời, từ đó hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. Với đầu tư ban đầu thấp vì UniOffice được phát triển trên nền mã nguồn mở, phần mềm này còn giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả điều hành và triển khai sâu rộng các nhiệm vụ của ngành trong điều kiện các đơn vị trực thuộc có trụ sở tại nhiều nơi.

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013