Ông Phạm Kim Sơn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng đã triển khai vận hành phần mềm UniOffice (hay còn gọi là Phần mềm " Văn phòng không giấy") hơn 3 năm qua tại 30 Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện thuộc Thành phố. Những kết quả mang lại cho thấy UniOffice thật sự là công cụ hữu ích trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc hàng ngày trong các cơ quan quản lý nhà nước. Với phần mềm UniOffice, lãnh đạo có thể chỉ đạo, điều hành cũng như giám sát các hoạt động của toàn cơ quan mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, UniOffice còn giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí sở hữu và vận hành rất đáng kể, đồng thời tăng cường tính phối hợp giữa các bộ phận của cơ quan trong quá trình giải quyết công việc. UniOffice đã góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tại thành phố Đà Nẵng.

Bản quyền của Unitech 2011 - 2013