Khách hàng đánh giá

Thành phố Đà Nẵng đã triển khai vận hành phần mềm UniOffice (hay còn gọi là Phần mềm " Văn phòng không giấy") hơn 3 năm qua tại 30 Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện thuộc Thành phố. Những kết quả...

Ông Phạm Kim Sơn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Chi tiết

Sau khi triển khai phần mềm UniOffice, việc trao đổi công tác giữa các phòng chuyên môn và với các đơn vị trực thuộc Sở trở nên nhanh chóng, thuận tiện, sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, các phòng...

Ông Phan Xuân Vũ - Giám đốc sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Chi tiết

Với môi trường kinh tế cạnh tranh như hiện nay, việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc luôn là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. Phần mềm UniOffice cung cấp các chức năng...

Ông Trần Chí Nghĩa - Phó tổng giám đốc công ty Danafood

Chi tiết
Bản quyền của Unitech 2011 - 2013